Op deze pagina staan de algemene voorwaarden van Move & Mind beschreven

Terbeschikkingstelling van onze algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op www.moveandmind.nl/algemene-voorwaarden. Move & Mind verstrekt aan iedereen die een overeenkomst met Move & Mind wenst te sluiten, op verzoek een exemplaar van deze algemene Voorwaarden. Lees deze voorwaarden goed voordat je deel neemt aan een activiteit van Move & Mind.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor een van de lessen, trainingen of specials bij Move & Mind door een account aan te maken op op het Momoyoga platform.

Betalen
Betaling geschied via iDeal op het Momoyoga platform. Als het systeem aangeeft dat je geen geldig rittenkaart hebt, dien je een nieuwe aan te schaffen om weer nieuwe lessen te kunnen boeken.

Regels voor het annuleren en ‘no shows’ van yogalessen:
1. Deelnemers kunnen zich afmelden voor een les via Momoyoga. Annuleringen dienen uiterlijk 6 uur voor aanvang van de geplande les te worden gedaan.
2. Annuleringen die binnen 6 uur voor aanvang van de les worden gedaan, worden beschouwd als “late annuleringen”.
3. Bij “late annuleringen” wordt de les afgeschreven van het abonnement of de rittenkaart.
4. Bij een “no show” (niet komen opdagen zonder annulering) wordt de les afgeschreven van het abonnement of de rittenkaart.

Alleen in geval van lesuitval of ziekte van de docent wordt er een bedrag terugbetaald. Dit wordt altijd in overleg gedaan.

Annuleren 1-op-1 sessies:  Annuleren kan kosteloos tot 48 uur van tevoren via info@movenadmind.nl. Afspraken die binnen 48 uur voor de geplande tijd worden afgezegd, worden voor 50% in rekening worden gebracht. Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande tijd worden afgezegd, worden geheel in rekening worden gebracht.

Annuleren workshop of special: Bij annulering door de deelnemer zelf, ongeacht de reden, wordt er géén inschrijfgeld terugbetaald. Wel kun je (in overleg) iemand in jouw plaats laten deelnemen. Mocht er een wachtlijst zijn en jouw plaats opgevuld kunnen worden door iemand van de wachtlijst, is het wel mogelijk om het inschrijfgeld te krijgen.

Annulering door de coach/docent
Het kan zijn dat een activiteit niet doorgaat door onvoldoende deelnemers of door onverwachte omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van de coach/docent of overmacht). Alleen in geval van lesuitval of ziekte van de coach/docent wordt er een bedrag terugbetaald. Dit wordt altijd in overleg gedaan.

Aansprakelijkheid
Move & Mind aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen verzorgd door Move & Mind.

Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les. Door deelname aan een les verzorgd door Move & Mind aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel.

Je gezondheid
De activiteiten zoals die worden aangeboden door de docent zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling, niet ter vervanging van medische behandelingen of therapie.

Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts. Stem bij twijfel over deelname altijd af met je arts of hulpverlener. De lessen zijn deels fysiek van aard. Hoewel het niveau zo goed mogelijk wordt aanpassen aan de deelnemers, is er altijd een risico op blessures.

Move & Mind adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les.
Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op.
Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

Tevens adviseert Move & Mind de volgende tips voor je les begint goed door te nemen.

Tijdens de lessen
Deelname aan lessen geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat je vrij om af te zien van de te volgen lesactiviteiten. Het afzien van diverse lesactiviteiten aan de les geeft geen recht op teruggave van het lesgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

Als toevoeging aan deze algemene voorwaarden: Heb respect voor de privacy van alle aanwezigen. Publiceer geen foto’s, video’s of geluidsopnames zonder hun toestemming.

Persoonsgegevens
Move & Mind verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Move & Mind gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Move & Mind gebruikt deze persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Move & Mind en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Move & Mind, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@moveandmind.nl. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet alle informatie van Move & Mind op tijd de deelnemer bereikt. Move & Mind geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Klachten, complimenten of tips
Jouw feedback is erg waardevol om de kwaliteit van het aanbod te blijven verbeteren. Zowel als je tevreden of ontevreden bent, horen we dat graag. Laat het bij voorkeur schriftelijk weten (per e-mail) en vertel ook waarom je al dan niet tevreden bent.

Neem bij vragen over de algemene voorwaarden contact op met Move & Mind.

Nieuws en Agenda

Laat hieronder je e-mail achter en ik breng je als eerste op de hoogte van de adem- en yogaspecials